Bewindvoering op maat

Samen Verder Bewindvoering biedt financiële zorgverlening op maat en is werkzaam in de regio Utrecht. De nadruk van onze dienstverlening ligt op samen werken en samen verder! Persoonlijk contact, respect en wederzijds vertrouwen staan bij Samen Verder Bewindvoering centraal.

Liever persoonlijk contact?

085 - 8000036

Wij zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie.

 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. Ook een zorginstelling kan een verzoek indienen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

 

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee te beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Onze medewerkers zijn opgeleid om u goed bij te kunnen staan. Bovendien is onze organisatie gecertificeerd. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid.

 

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de financiële post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening die op uw naam staat geregistreerd (als rechthebbende). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een leefgeldrekening waarover u zelf kunt beschikken

Naast uw bewindvoerder zult u veel contact hebben met uw assistent-bewindvoerder. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte en dergelijke.

 

U heeft schulden, wat dan?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaatsvinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

 

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Samen Verder Bewindvoering legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag. Ook wordt Samen Verder Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door het landelijk kwaliteitsbureau CBM welke is ondergebracht bij de Rechtbank Oost Brabant