Onze werkwijze

Na de ontvangst van uw aanmelding bewindvoering nemen wij direct contact met u op voor het maken van een persoonlijke afspraak.

Liever persoonlijk contact?

085 - 8000036

Wij zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar.

Aanmelding

Na de ontvangst van uw aanmelding bewindvoering nemen wij direct contact met u op voor het maken van een persoonlijke afspraak. Wij komen graag naar u voor deze kennismaking. Vooraf ontvangt u van ons de benodigde informatie over bewindvoering.

Kennismaking en intakegesprek

Dit intakegesprek is vooral een kennismaking met de bewindvoerder; daarbij is het van belang dat ú er een goed gevoel bij heeft.  We bespreken samen uw inkomsten, uitgaven en eventuele aanwezige schulden. Aan de hand van deze gegevens maken wij  een maandelijkse begroting. Tevens bespreken wij met u de mogelijkheden om te besparen op uw uitgaven en om uw inkomen te optimaliseren.
Als laatste vullen we samen met u de benodigde formulieren in om de bewindvoering aan te vragen.

Uw aanvraag voor bewindvoering

Samen Verder Bewindvoering dient uw aanvraag tot bewindvoering in bij de rechtbank, die deze dan in behandeling zal nemen. Vervolgens ontvangt u van de rechtbank een uitnodiging voor een zitting. In deze zitting bespreekt de kantonrechter met u de aanvraag voor bewindvoering. Ook vraagt de rechter of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder en de onder bewindstelling. Na de uitspraak zal de kantonrechter een beschikking opmaken waaruit blijkt dat u onder bewind staat.

Start bewind

Als de beschikking is ontvangen starten wij onze werkzaamheden met de volgende handelingen;

  • Aanschrijven bedrijven en instanties waarvan u inkomen ontvangt.
  • Aanschrijven van uw eventuele schuldeisers.
  • Inventariseren van uw eventuele schulden.
  • Aanvragen van uw beheer- en leefgeldrekening.
  • Opstellen van uw budgetplan.
  • Opstellen maandelijkse begroting.

Als deze inventarisatie compleet is bespreken wij alle details en mogelijkheden met u in een persoonlijk gesprek.
Vanaf dit moment ontvangen wij uw financiële post en zijn wij namens u het contact voor de instanties, schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders.
Dit zorgt voor helderheid en rust in uw financiële leven waardoor u zich kunt richten op de toekomst. 

Dagelijkse gang van zaken tijdens de bewindvoering

Vanaf nu beheren wij uw financiële zaken. U krijgt een inlogcode waarmee u toegang heeft tot uw financiële gegevens en maandelijks begroting.
In deze maandelijkse begroting staan al uw inkomsten, vaste lasten en overige betalingen. Tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur kunt u contact met ons opnemen voor al uw vragen.

Evaluatie van uw bewind

Eén keer per kwartaal zal er een tussentijds evaluatiegesprek plaatsvinden. Hierin bespreken wij samen met u de financiële veranderingen en de voortgang van het bewind. Jaarlijks stellen wij een Rekening en Verantwoording op. Dit is een overzicht waarmee u en de rechtbank al uw inkomsten en uitgaven kunnen controleren. In een persoonlijk gesprek bespreekt uw bewindvoerder dit rapport met u.